Kontakt

Obchodné meno: Ing. Slavomír Straka ELSTE 
Sídlo: Drotárska cesta 1450/5 Bratislava-Staré Mesto, 81104
IČO: 32060327
DIČ: 1020156126
IČDPH: SK1020156126

zapísaný v Živnostenskom registri  Okresného úradu Bratislava č. j.:  žo 1993/00152-00000 zo dňa 27.1.1993 a 2001/ (číslo živnostenského registra: 101-1891)

 

E-mail

Všeobecné informácie: info@profiprodukt.sk
Objednávky:  objednavky@profiprodukt.sk
Reklamácie: reklamacie@profiprodukt.sk
Fakturácie:  ekonom@profiprodukt.sk

Telefón

+421 910 104 069
+421 905 320 137

Kontaktný formulár

    Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A, P.O.Box 5,  820 07 Bratislava 27,e-mail: ba@soi.sk